09378909903 Info@MidiyaSoft.com

ورود

ثبت نام

هنگامی که شما یک حساب کاربری ایجاد می کنید، قادر به پیگیری وضعیت پرداخت، پیگیری تایید خواهید بود و شما همچنین در پایان تور می امتیاز خود را ثبت کنید.
نام کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*
نام*
نام خانوادگی*
تاریخ تولد*
ایمیل*
تلفن*
کشور*
* ایجاد یک حساب کاربری به معنی پذیرششرایط استفاده از خدمات ما و سیاست حفظ اسرار است.
لطفاً قبل از اقدام به مرحله بعدی با کلیه شرایط و ضوابط موافقت کنید.

در حال حاضر عضو هستید؟

ورود
09378909903 Info@MidiyaSoft.com

ورود

ثبت نام

هنگامی که شما یک حساب کاربری ایجاد می کنید، قادر به پیگیری وضعیت پرداخت، پیگیری تایید خواهید بود و شما همچنین در پایان تور می امتیاز خود را ثبت کنید.
نام کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*
نام*
نام خانوادگی*
تاریخ تولد*
ایمیل*
تلفن*
کشور*
* ایجاد یک حساب کاربری به معنی پذیرششرایط استفاده از خدمات ما و سیاست حفظ اسرار است.
لطفاً قبل از اقدام به مرحله بعدی با کلیه شرایط و ضوابط موافقت کنید.

در حال حاضر عضو هستید؟

ورود

Nur-Sultan, labeled as Astana prior to , ‘s the financing city of Kazakhstan

Nur-Sultan, labeled as Astana prior to , ‘s the financing city of <a href="https://www.kissbrides.com/fi/pakistanilaiset-naiset/" target="_blank" rel="noopener">tapaa Pakistani naiset</a> Kazakhstan

This particular article will bring an overview of Nur-Sultan for those eager to understand more about the possibility of way of life and you can involved in the metropolis. The materials are achieved from unlock offer which is perhaps not thorough otherwise designed to complement otherwise replace judge and you may professional advice.

Inclusion

It is located in the north-central a portion of the nation, along the Ishim Lake, in the junction of your Trans-Kazakhstan and South Siberian railways. Based when you look at the 1824 because the a Russian military outpost, Nur-Sultan turned an administrative heart inside the 1868. It was made an oblast (province) inside the 1939. cuatro

The city grew inside the benefits when you look at the Soviet period along with 1961, the town try titled Tselinograd, meaning “Town of new Virgin Lands” within the Russian. The town noticed quick development having the design tactics plus the organization of numerous look and better instructional organizations. Following the Kazakhstan’s liberty inside the 1992, this new city’s label was converted to Aqmola. When you look at the 1997, the brand new national money are transported out-of Almaty to Aqmola and also the city’s identity was converted to Astana (“Capital Urban area” when you look at the Kazakh), the coming year. Away from 1990 forward, President Nursultan Nazarbayev’s authorities embarked on a massive expansion and you will repair of Astana. The metropolis went on to develop rapidly during the Nazarbayev’s presidency, as well as on ed Nur-Sultan in the d China. 5

Financial Profile

Nur-Sultan’s smoother place in the center of your Eurasian continent tends to make they a financially feasible transportation, correspondence and you can logistics hub. It serves as a form of “transportation bridge” between European countries and you may China. Also, new transfer of the money from Almaty inside the 1997 gave good effective impetus on financial growth of Nur-Sultan. 6

The city’s cost savings lies in industrial design, transportation, communications, exchange and you can design. Industrial development is usually focused on building materials, as well as products, and you can mechanized technologies. Nur-Sultan takes up a prominent status inside the Kazakhstan in the creation of structure metal points, ready-to-use real, and framework situations created from tangible. The latest city’s biggest people include the Tselinograd automobile-resolve plant, Tsesna-Astyk concern, Tulpar-Talgo LLP passenger-automobile system plant, and Eurocopter Kazakhstan Technologies LLP helicopter set up bush. Brand new large progress pricing off Nur-Sultan’s savings desire multiple dealers. eight

Nur-Sultan are reported getting carried solid momentum towards the Covid-19 pandemic and you will went on to attract people while in the 2020 and you will 2021. It watched record-higher international head capital inside the 2020 toward track people$2.six million, a 20% raise from 2019. One of the many aspects of this is exactly that Nur-Sultan rarely suspended framework operate in 2020, allowing building will carry on significantly less than tight hygienic legislation. The fresh new city’s cost savings along with benefitted regarding numerous overseas capital ideas regarding creation of scientific goggles and you will defensive serves. 8

Tourism

Nur-Sultan includes futuristic architecture with an effective skyline you to definitely rivals Dubai’s. The metropolis is also where you can find instructional and you can cultural organizations, also numerous colleges, a keen opera, a symphony band, museums and you can stores. 9 Nur-Sultan is actually decidedly progressive, thanks to President Nursultan Nazarbayev’s jobs making it an excellent culturally state-of-the-art town in the Main China. The city might have been spending vast amounts of dollars employing global architects, and make Nur-Sultan a fascinating web site having yet another mixture of innovative structures and you may a great Kazakh style. It is where you can find of numerous unbelievable regulators buildings, such as the Presidential Castle, Parliament Home and you will Supreme Legal. 10

Significant site visitors spots are the Bayterek, an effective 97-metre higher monument and observance tower completed in 1997. It’s supposed to embody a beneficial Kazakh folks story about an excellent mythical tree off life and you will a miracle bird out of glee. This new height of tower celebrates the season that Nur-Sultan turned into the nation’s money for the 1997. eleven

Shared into the 2006, brand new Khan Shatyr is actually a large, radiant tent built in brand new neo-futurist style. Updates at 150 yards, the tent has actually an enormous 140,000 rectangular metre feet. Inside, they households a park large enough to fit ten sporting events arenas. In addition, it has numerous shopping and you may entertainment locations, a boating lake and you can a micro golf course. Crafted by United kingdom architect Norman Foster, simple fact is that large tent build worldwide. Each day, it’s entirely inundated with sunshine, while later in the day, the brand new Khan Shatyr is a web page so you’re able to view, as it’s brilliantly lit up by the changing tints. several

Singapore and you will Nur-Sultan

Total two-sided trade-in goods ranging from Singapore and you can Kazakhstan try appreciated at the $133.six billion from inside the 2017. Singapore’s imports out of Kazakhstan amounted to $110.7 mil, while Singapore’s exports to the nation endured during the $23 million. Toward , Singapore and you will Kazakhstan signed a bilateral financing pact one wanted to service greater capital moves anywhere between one another nations of the securing brand new passions out of traders away from Singapore and you can Kazakhstan and providing them with a lot more depend on to seize funding opportunities. An alternative several agreements had been signed on the same trip to the new Kazakhstan-Singapore Team Discussion board. thirteen

Towards , Older Minister Teo Chee Hean went along to Nur-Sultan to hang group meetings for the country’s leadership. In the meetings, they reaffirmed the brand new loving connections anywhere between Singapore and you can Kazakhstan and you will welcomed the fresh new free-trade contract anywhere between Singapore additionally the Eurasian Monetary Commitment that had been signed to your . The new agreement is expected to strengthen trade and you will financial support website links between Singapore, Kazakhstan while the change bloc, spanning Kazakhstan, Armenia, Belarus, Kyrgyzstan and you may Russia. 14

Singaporean Ms Queenie Lee’s business Aveneer, is regarded as a group off Singapore firms that made a good draw in the Kazakhstan. Becoming drawn in by astounding tourism prospective out-of the thing that was thought an “exotic” venue inside Main Asia, Ms Lee features setup a trip consultancy organization inside Kazakhstan. Almost every other Singapore people inside the Kazakhstan tend to be training consultancy Educare, metropolitan considered providers RSP Architects Planners and you can Designers, and you will coffee and tea design company Restaurants Kingdom. 15

Sources

  1. Ministry out-of Federal Savings of your Republic from Kazakhstan Statistics Panel. (2022). Bodies out-of Kazakhstan. Retrieved , from
  2. This new Composition of your own Republic out of Kazakhstan. (2019). Parliament of one’s Republic out of Kazakhstan. ?
  3. Inclusion. (2022). Federal Bank out-of Kazakhstan. Recovered , regarding
  4. Nur-Sultan. (2022). Encyclopaedia Britannica. Retrieved , of
  5. Nur-Sultan. (2022). Encyclopaedia Britannica. Retrieved , off
  6. Information about the spot. (2022). Kazhak Purchase. Retrieved , away from
  7. Information regarding the spot. (2022). Kazhak Dedicate. Retrieved , regarding
  8. How Nur-Sultan’s increases tale went on while in the Covid-19. (2021, , out-of
  9. Cohen, Good. (2018, Summer 18). Kazakhstan’s the fresh financing keeps growing up short. (2019). Forbes. Retrieved , out-of

ارسال پاسخ

متن ابزارک

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است .

آخرین دیدگاه‌ها