09378909903 Info@MidiyaSoft.com

ورود

ثبت نام

هنگامی که شما یک حساب کاربری ایجاد می کنید، قادر به پیگیری وضعیت پرداخت، پیگیری تایید خواهید بود و شما همچنین در پایان تور می امتیاز خود را ثبت کنید.
نام کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*
نام*
نام خانوادگی*
تاریخ تولد*
ایمیل*
تلفن*
کشور*
* ایجاد یک حساب کاربری به معنی پذیرششرایط استفاده از خدمات ما و سیاست حفظ اسرار است.
لطفاً قبل از اقدام به مرحله بعدی با کلیه شرایط و ضوابط موافقت کنید.

در حال حاضر عضو هستید؟

ورود
09378909903 Info@MidiyaSoft.com

ورود

ثبت نام

هنگامی که شما یک حساب کاربری ایجاد می کنید، قادر به پیگیری وضعیت پرداخت، پیگیری تایید خواهید بود و شما همچنین در پایان تور می امتیاز خود را ثبت کنید.
نام کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*
نام*
نام خانوادگی*
تاریخ تولد*
ایمیل*
تلفن*
کشور*
* ایجاد یک حساب کاربری به معنی پذیرششرایط استفاده از خدمات ما و سیاست حفظ اسرار است.
لطفاً قبل از اقدام به مرحله بعدی با کلیه شرایط و ضوابط موافقت کنید.

در حال حاضر عضو هستید؟

ورود

DublinBet Gambling establishment

DublinBet Gambling establishment

La marque DublinBet Gambling establishment a йtй crййe en 2004. Cellular Technology Marketing and advertising B.V. est l’opйrateur actuel du web site Internet officiel du gambling establishment et dйtient los angeles licence eGaming de Curaзao. Le numйro de licence actuel est B2C-H2GFPR-1668JAZ. La sociйtй d’exploitation est enregistrйe selon les lois de Curaзao а Fransche Bloemweg 4, Curaзao. Dans certaines juridictions, Starpay Ltd, enregistrйe а Chypre а Athalassas, 62 Mezzanine, 2012, Nicosie, et Starspay Ltd, enregistrйe au Royaume-Uni а Ibex Residence, Baker Neighborhood, Weybridge KT12 8AH, Royaume-Uni, peuvent agir en tant qu’opйrateurs de jeux. Les propriйtaires du internet casino prйsentent leur internet site de jeu comme un on line casino а la pointe de los angeles technologie et riche en fonctionnalitйs. Vous trouverez tous les dйtails du site dans l’aperзu ci-dessous.

DublinBet On line casino benefit 250Per cent Az jusqu’а Ђ250

Le web site officiel du on line casino en ligne recommend de profiter de l’offre du programme de reward immйdiatement aprиs l’enregistrement d’un nouveau compte. Los angeles premiиre picked а voir est l’offre de bienvenue du gambling establishment DublinBet, qui est un outfit de added bonus sur les deux premiers dйpфts du joueur : Dйpфt – completely de benefit, jusqu’а un highest de 150 Ђ. Dйpфt – 50Percent de added bonus jusqu’а 100 Ђ. Le dйpфt minimal put activer les cadeaux de dйpart est de 20 Ђ. Les rиgles du bonus stipulent des exigences de mise (pari) de x30 du montant du dйpфt et du benefit gagnй. Los angeles mise maximale requise est de 5 Ђ. Les exigences de mise doivent кtre remplies dans les 30 jours suivant le versement du reward. Le programme de benefit ne se limite pas aux cadeaux de bienvenue. Aprиs avoir misй le the best bonus, les joueurs peuvent participer а d’autres promotions: Le Roi et la Reine est une opportunitй de gagner un benefit de 10 Ђ put chaque combinaison Roi et Reine sur les cartes initiales lors d’une partie de Blackjack au SkyLounge avec une mise de 5 Ђ ou as well as. Le Added bonus Bonanza est une promotion du few days-stop qui vous permet d’obtenir un bonus allant jusqu’а 250 Ђ par dйpфt de 20 Ђ, du vendredi au dimanche. Funky Time Are living – Possibilitй de gagner des seat tickets de tirage au sort fill des mises de 1 Ђ ou as well as dans le jeu Funky Time Are living d’Evolution Game playing. Rйcompense de fidйlitй – 10 Ђ de bonus en espиces dump 100 organized tours de jeu jouйs а los angeles SkyLounge Roulette Royale. En outre, les joueurs ont la possibilitй de gagner des results en espиces grвce aux tournois Jewel Drops, aux machines а sous Droplets & Victories, au tournoi The Gold Age, aux tournois Conflict Royale et aux йvйnements de rйseautage. Le on line casino DublinBet dйveloppe йgalement progressivement un programme de fidйlisation. Les joueurs actifs gagnent des Superpoints dump lesquels ils sont rйcompensйs. Les details de fidйlitй sont attribuйs put des activitйs sur le site telles que l’inscription, los angeles connexion quotidienne а votre compte, le dйpфt de 10 Ђ ou plus, les paris sur les models а sous, les paris sur les jeux de kitchen table et additionally encore. Les details accumulйs vous permettent de monter en grade et d’accйder aux privilиges du Team VIP du internet casino. Consultez le tableau ci-dessous put connaоtre les avantages actuels. Vous ne pouvez devenir membre du Team VIP que sur invite, qui est crййe par une йquipe VIP spйciale. Les specialists du gambling establishment analysent l’activitй du joueur et lui envoient une “carte de membre du Club VIP” personnalisйe а boy adresse e-snail mail.

Site officiel

Le nom DublinBet Casino provient de los angeles capitale de l’Irlande, d’oщ la couleur vert йmeraude du site. La page d’accueil doit comporter quelques banniиres avec des curseurs et une small fenкtre de roulette en straight. Dans le coin supйrieur gauche du web site, le logo design du casino se prйsente sous los angeles forme d’une feuille de trиfle et d’un bouton permettant d’accйder а un food list de the navigation composй d’йlйments: Enregistrement – navigation vers los angeles procйdure de crйation d’un nouveau compte. Connexion – connexion au compte employees de l’utilisateur. Membership VIP – explanation des avantages fill les membres du Group VIP du on line casino en ligne. Accueil – page d’accueil du gambling establishment virtuel. Jeux de internet casino – the navigation vers la zone de divertissement du jeu. Mйthodes de paiement – liste des systиmes de paiement pris en cost dump les deals en espиces. Campaigns – explanation des reward et des special offers actuels fill les visiteurs enregistrйs du DublinBet Internet casino. Los angeles barre de the navigation du food list peut кtre ouverte et masquйe d’un easy clic, ce qui est trиs pratique. Les informations sur les rиgles et autres elements juridiques du on line casino en ligne se trouvent dans les parts correspondantes, traditionnellement situйes au bas du site. Les visiteurs peuvent utiliser le website en anglais, en franзais, en espagnol et en allemand – il n’y a actuellement pas de traduction en anglais.

Jouer au on line casino DublinBet

Le on line casino recommend une excellente sйlection de jeux de Playtech, NetEnt, Practical Perform, Yggdrasil, Quickspin, Booongo et plus de 40 autres fournisseurs de logiciels de qualitй. Actuellement, los angeles bibliothиque de jeux du DublinBet On line casino contient plus de 2 700 jeux et est constamment mise а jour avec de nouveaux reaches. Un systиme de catйgories a йtй introduit dans le reception dump faciliter la sйlection des jeux : Top rated – une sйlection de jeux de hasard qui figurent en tкte de liste des passe-temps les plus populaires parmi les joueurs (Bonanza Billion dollars, Neon Shifter, Wished for Lifeless or a Wild). En direct – Put passer aux jeux en primary avec de vrais croupiers (Cool Time, SkyLounge Blackjack, Lightning Roulette). Nouveau – tous les nouveaux jeux de la bibliothиque entrent dans cette catйgorie (Neon Burst, Fairly sweet Alchemy 2, Gemhalla). Blackjack – in addition de 40 jeux de blackjack avec une graphical user interface conviviale (Blackjack Noble Couples, VIP Blackjack, Blackjack Neo). Jackpots – vous pouvez gagner des jackpots cumulatifs en pariant sur ces jeux (Shuriken Icon, Pork Knox, Tale from the Nile). Small-jeux – Jeux d’arcade avec des tours rapides et des profits instantanйs (Icefield, Neko, Dice Twice). Jeux de crash – Possibilitй d’obtenir un gros multiplicateur de mise en devinant correctement le time oщ un objet du jeu va s’йcraser (Spaceman, Jet Fortunate 2, Aviator). Devices а sous – Une gamme de machines а sous vidйo aux graphismes colorйs et а los angeles musique agrйable (Rio Gemstones, Book of Dead, Funds Pandas). Every day Declines and Earnings – une sйlection de jeux de hasard avec des prix en espиces supplйmentaires dans le cadre de los angeles promotion du rйseau du fournisseur Practical Play (Excalibur Unleashed, Wild To the west Gold Megaways, Big Bass Splash). Si vous souhaitez vous amuser sans risquer d’argent, le gambling establishment vous offre los angeles possibilitй de jouer put le plaisir en mode dйmo. Un compte sйparй est crйditй de 10 000 crйdits qui peuvent кtre utilisйs pour parier. Le jeu gratuit est disponible put tous les visiteurs du internet casino, mais fill jouer avec de l’argent rйel, vous devez vous connecter а votre compte (s’inscrire) et effectuer un dйpфt.

Ћive Casino

Les jeux en immediate avec de vrais croupiers sont rйpertoriйs dans une seule liste dans los angeles catйgorie Salle de jeux en immediate. C’est un exceptional moyen d’obtenir une expйrience de jeu des as well as rйalistes, en regardant des flux en immediate du studio et en pariant а des desks avec des croupiers en office chair et en operating-system. Actuellement, le on line casino DublinBet suggest 122 jeux avec croupiers en immediate d’Evolution Gaming, LuckyStreak, Traditional Video gaming, Pragmatic Reside et OneTouch. Vous pouvez jouer а diffйrentes variantes de poker, de roulette, de baccarat, de blackjack et йgalement prendre part а des jeux tйlйvisйs de additionally en plus populaires : Cool Time, Money or Accident, Monopoly Large Baller, Ridiculous Time, Package or No Deal Live et bien d’autres encore.

S’inscrire et se connecter au gambling establishment DublinBet

L’accиs au programme de benefit de DublinBet Internet casino et aux jeux payants est disponible lors de l’inscription. Conformйment aux lois en vigueur, les visiteurs вgйs de in addition de 18 ans peuvent crйer un compte. Le internet casino a essayй de rendre le processus d’inscription aussi straightforward que possible : La premiиre йtape consiste а cliquer sur le bouton “S’inscrire” dans le coin supйrieur droit. Dans le formulaire de compte, saisissez votre adresse йlectronique et crйez un mot de passe sйcurisй d’au moins 8 caractиres. Remplissez un bref questionnaire – nom et prйnom, sexe, date de naissance, adresse du domicile, ville, program code postal, develop et will pay du compte, numйro de tйlйphone easily transportable. Une fois que vous avez saisi vos coordonnйes, vous devez appuyer sur le bouton “Crйer un compte” fill terminer l’enregistrement avec succиs. A partir de lа, il est possible d’effectuer des dйpфts et d’activer des added bonus. Casino DublinBet se rйserve le droit de demander aux joueurs de se soumettre а une procйdure d’identification а tout minute dans le cadre de los angeles lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de la connaissance du consumer (KYC). Dump une recognition rйussie, le joueur doit tйlйcharger des photographies ou des duplicates de celles-ci via un formulaire spйcial dans l’espace staff du joueur : Piиce d’identitй. Picture selfie avec piиce d’identitй. Copie d’une facture d’йlectricitй ou d’un relevй bancaire (assurance, dйclaration d’impфts) put prouver votre adresse. La vйrification des documents dans le casino peut prendre jusqu’а 48 heures.

Mйthodes de paiement au Internet casino DublinBet

Lors de l’inscription, vous ne pouvez choisir qu’entre deux devises : l’euro ou le money amйricain. Les joueurs tchиques disposent de mйthodes de paiement pour effectuer un dйpфt : Cartes de dйbit et de crйdit Visa/MasterCard, Virement bancaire, Neteller, Skrill, Paysafecard, MiFinity, AstroPay, Cryptocurrencies Bitcoin, Bitcoin Money, Tether, Tron, Ethereum, Litecoin. Un dйpфt lowest de 20 Ђ est requis put commencer а jouer de l’argent. En une seule financial transaction, un maximum de 1 750 Ђ peut кtre dйposй par carte de crйdit ou portefeuille йlectronique, un optimum de 10 000 Ђ par virement bancaire et un highest de 20 000 Ђ par crypto-monnaie. Les dйpфts sont crйditйs instantanйment, sauf pour les virements bancaires, qui peuvent prendre de 2 а 48 heures. Les mйthodes de paiement disponibles pour les retraits sont moins nombreuses. Les retraits peuvent кtre effectuйs vers les portefeuilles йlectroniques Neteller, Skrill, MiFinity, AstroPay ou vers les portefeuilles de crypto-monnaies Bitcoin, Bitcoin Cash, Tether, Tron, Ethereum, Litecoin. Le montant minimum de retrait est l’йquivalent de 20 euros. Vous pouvez retirer un optimum de 2 000 euros par purchase vers des portefeuilles йlectroniques et un maximum de 20 000 euros vers des portefeuilles de crypto-monnaies. Une fois los angeles demande de retrait examinйe, les fonds sont versйs immйdiatement. Le dйlai d’examen des demandes varie de quelques minutes а 12 heures. Les joueurs dйbutants peuvent retirer un optimum de 4 000 Ђ par semaine.

ارسال پاسخ

متن ابزارک

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است .

آخرین دیدگاه‌ها